Fotobuza PrahaPražská	fotoburzaAukceBazar on-lineiShopServis fotopřístrojůO	fotografii
přihlášení
jméno
heslo:
TOP 15hledání

 


hlavní stránka > aukce > Podmínky a pravidla
Aukční desatero
 1. Aukce se aktivně zúčastňuji jen tehdy, pokud chci opravdu něco prodat a koupit…proto se registruji.
 2. Budu dodržovat podmínky stanovené zřizovateli.
 3. Ve vlastním zájmu budu uvádět o věci, kterou nabídnu, jen pravdivé informace o funkčnosti či stavu.
 4. Jsem si vědom toho, že stav mnou nabízené věci kterou označím jako "A+" , může být pro někoho například "B -".
 5. Nebo "C".
 6. Do aukce budu nabízet jen věci, u kterých jsem si jist, že jsou moje, nebo že jsem vlastníkem pověřen k prodeji a je mi eventuelně znám současný původ.
 7. Nebudu vydávat a nabízet (bohužel zhusta se vyskytující) falsa přístrojů renomovaných značek za originál a takové přístroje nebo příslušenství zřetelně oznámím, neboť i takové se sbírají.
 8. Akceptuji pravidlo, že kdo nabídne nejvíc,tomu věc skutečně prodám!
 9. Zachovám mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se činnosti virtuálního aukčního domu, jsem-li vyzván k prodeji a předání.
 10. Totéž budu vyžadovat i pro svoji osobu od zřizovatelů.
Ámen
Co lze nabídnout do aukce?

Co nenabízejte: Zpravidla jsou to věci, které nejsou uvedeny v našem detailním seznamu, popř. jsou to předměty, kterých je na trhu dost a nehodí se proto pro aukci, byla by to zbytečná ztráta času a peněz. (Opravdu je nemůžeme všechny vyjmenovat, jako příklad budiž uveden fotopřístroj Zenit E, kterých se vyrobilo více než milión, ovšem je-li na něm nějaké zajímavé gravírování k narozeninám, proč ne, že?)

Provozovatel virtuálního aukčního domu si vymiňuje nezařadit do aukce věci o kterých se ze zkušeností domnívá, že jsou touto cestou špatně prodejné .Zájemci pak nabídne po dohodě jinou formu prodeje.

Finanční podmínky dražeb
5 potíží, které mohou při aukcích na každé straně nastat a které je lépe předem připomenout

Prodávající

 1. ? nebude chtít poskytnout nebo ukázat věc do aukce, nabízí jen foto
  ! nese riziko vůči kupujícímu, který nemusí vydraženou věc koupit z důvodu kvality!
 2. ? nebude chtít vyplnit registraci, nebude chtít zaplatit dražební jistinu atp.
  ! nebude moci být účastníkem aukce!
 3. ? po vyplnění a zaplacení dražební jistiny, prodá svoji věc mimo aukci, popř. se přihlásí do aukce a bude přihazovat v aukci
  ! propadne mu dražební jistina a v jeho registraci bude tato skutečnost uvedena!
 4. ? prodávající nebude chtít čekat na peníze až do konce aukce a předání věci vydražiteli
  ! bude moci využít možnosti okamžitého prodeje
 5. ? prodávající je mimopražský a nebude chtít přijet na fotoburzu ani se osobně setkat pro předvedení věci, nabízí jen foto
  ! riskuje to samé, viz bod 1.!

Kupující

 1. ? nebude chtít vyplnit registraci, nedá číslo účtu atp.
  ! nebude připuštěn k aukci!
 2. ? vydražitel nebude spokojen s vydraženou věcí, z důvodu stavu věci, i když jej zřizovatel řádně se stavem, cenou a ostatním předem seznámil
  ! nebude mu příště umožněno, pokud to bude neoprávněné, zúčastnit se dalších aukcí!
 3. ? vydražitel bude mimopražský, ale nebude si chtít vyzvednout vydraženou věc na Pražské Fotoburze, popř. nechat si ji zaslat poštou atp.
  ! bude mu nabídnuto jiné kontaktní místo, např. v pobočce pražské banky
 4. ? vydražitel nebude chtít platit poštovné a ostatní poplatky s tím související
  ! je to na dohodě obou subjektů, pokud se dohodnou, zřizovatel nenese tyto náklady, jinak platí pravidlo, že kupující tyto náklady, zvláště do ciziny, platí!
 5. ? vydražitel si vydraženou věc nevyzvedne
  ! bude mu zakázán přístup na aukci, fotoburzu a bude uveden v akučním seznamu
Podmínky zasílání vydražených věcí poštou

Vámi vybranou věc je možno též zaslat poštou na dobírku. Poštovné a balné je:


email: mail@fotoburzapraha.cz || vyrobilo studio WebWorks.cz