Fotobuza PrahaPražská	fotoburzaAukceBazar on-lineiShopServis fotopřístrojůO	fotografii
rubriky
muzeum

kinematografie


hledání

 
hlavní stránka > o fotografii > muzeum > Spektareta

Z hlediska sběratelského,patří k nejcennějším československým fotopřístrojům kamery pro výtažkovou fotografii Spektareta a Coloreta.

V dobách,kdy barevná fotografie nebyla zdaleka tak běžná a jednoduchá jako dnes,se převážně pro polygrafické účely používají právě přístroje,které mohou pořídit tři samostatné snímky (výtažky) přes modrý,zelený a červený filtr.

Ze tří černobílých snímků takto pořízených,se pak dal za použití různých postupů získat barevný obraz.Těch postupů byla celá řada,tříbarevný uhlotisk,pinatypie či pozdější Lichrom. Zájemce o bližší podrobnosti,si jistě další informace najde.

První přístroje pro tříbarevnou výtažkovou fotografii se běžněji objevují na přelomu 19. a 20. století a vycházejí samozřejmě z tehdejších možností techniky.Jsou to zpravidla dřevěné velkoformátové komory zvláštních konstrukcí.Práce s nimi byla dosti nepohodlná a hodili se vlastně pouze pro snímání statických scén.

V pozdějších dobách přicházejí konstrukce další,přístroje jsou menší a mohou pořizovat ony tři snímky najednou.Ke slovu přichází i kinofilm.Tak už je možno snímat i pohyblivé objekty. Ale éra výtažkové fotografie nenávratně končí stálým vylepšováním a dostupností barevných vícevrstvých filmů.

A nám tak zbývá,zastavit se nad jedním takovým přístrojem z konce doby tohoto způsobu pořizování barevných fotografií.

 

SPEKTARETA

Přístroj je možno vidět v Národním technickém muzeu v Praze.Je spolu s podobným přístrojem Coloreta zmíněn i v publikaci tohoto muzea ,s názvem ,,Kamery obskury,fotografické přístroje z let 1840 - 1940,, Tento katalog části fotografických sbírek Národního technického muzea,je jednou z mála českých publikací,které se historickou fotografickou technikou zabývají.Vydalo ji v roce 1983 Nakladatelství dopravy a spojů Praha.Všem,kteří se na tomto projektu ve své době podíleli,zvláště pak autoru Jiřímu Jandovi,patří jistě dík.

V popisu Spektarety a Colorety v této publikaci,došlo k malé nepřesnosti. A to v uvedené světelnosti objektivu.I z otištěných fotografií obou kamer, je patrno,že objektiv má světelnost 2,9 a nikoli uvedených 2,7.

Přístroj Coloreta jsem krom fotografie nikdy neviděl.Rozdíl proti Spektaretě je hlavně v absenci dalekohledového optického hledáčku.Rovněž kolečka pro přetáčení filmu jsou trochu jiná.Nepatrně odlišná je i povrchová úprava. V zahraničních sběratelských katalozích,je někdy uveden pod jménem Coloureta.

Zmínka o kameře Spektareta,je rovněž v katalogu přístrojů Meopta.Firemní publikace s názvem Od historie k současnosti ji popisuje takto :

SPEKTARETA
Fotografický přístroj pro tříbarevnou výtažkovou fotografii pro polygrafické účely, Formát negativu 6 x 6 cm nebo 35 mm.
Objektiv : SPEKTAR 3/70
Závěrka : Compur 1 - 1/100 s.
Zaostřování : podle údajů dálkoměru
Rok výroby : 1950

Na snímku připojeném k tomuto popisu,je přístroj se zeleným polepem s dvojí strukturou (hrubší a jemnější),závěrkou Compur a objektivem který má na vnitřním prstenci jiný popis,než jsem viděl u těch několika málo exemplářů,které jsem měl v ruce.Je docela dobře možné,že Meopta (nástupce Optikotechny) vyráběla v omezené míře tyto kamery s určitými změnami i v letech okolo roku 1950. Jen zmínka o formátu 6 x 6 se mi zdá zvláštní.Připravovala snad Meopta nějaký takový přístroj?

Spektareta na našich snímcích,má na štítku nápis SPEKTARETTA a česky i německy uvedeno sídlo továrny (OPTIKOTECHNA PRERAU -PŘEROV) Tomuto exempláři chybí polep koleček pro přetáčení filmu.


email: mail@fotoburzapraha.cz || vyrobilo studio WebWorks.cz